Dům se nám všem třeba jednou splní


Když jsem byla malá, snila jsem o tom, jak si prostÄ› jednou koupím dům, až budu velká, protože dům je nÄ›co krásného pro ÄlovÄ›ka. Na domÄ› se dá dÄ›lat spoustu krásných vÄ›cí a aktivit, a je to rozhodnÄ› lepší než tÅ™eba nÄ›jaká bytovka. RozhodnÄ› jsem se rozhodla, že jakmile budu velká, tak ten dům si koupím, ale nakonec znáte to, ÄlovÄ›k vyroste, bydlí u rodiÄů a prostÄ› zjistí, že na to nemá ani finance, protože ten dům je tak drahý, že si to prostÄ› nemůžete dovolit. SamozÅ™ejmÄ› ÄlovÄ›k musí najít troÅ¡ku jiná Å™eÅ¡ení, aby si ten dům vůbec mohl dovolit, protože když jsme dÄ›ti a máme tu svoji fantazii, tak si říkáme “to chci, to chci, to chci”, ale když jsme dospÄ›lí, už víme, že to, co chceme, si nemůžeme dovolit. Takže prostÄ› musíme pořád Äekat, až si na to vydÄ›láme nebo naÅ¡etříme. 

Dům

RozhodnÄ› každý se těší na to, až prostÄ› bude mít  ten svůj dům. Můžete si tam prostÄ› nazdobit co chcete, udÄ›lat si krásný domeÄek, krásnou terasu, kde si prostÄ› posedíte se svýma kamarádama a prostÄ› si budete užívat a relaxovat. SamozÅ™ejmÄ›, dům je také hlavnÄ› o tom, že se v nÄ›m prostÄ› musí pracovat, protože dům je od toho, aby se každý den tam opravdu nÄ›co dÄ›lalo. Protože vždycky v tom domÄ› najdete nÄ›co, co prostÄ› je potÅ™eba udÄ›lat, opravit, zpravit, vylepÅ¡it.
 
Dům
 
SamozÅ™ejmÄ›, jsem vyrostla, ale bohužel dům jsem si jeÅ¡tÄ› nekoupila, protože prostÄ› opravdu stojí tolik penÄ›z, že si to nedovedete ani pÅ™edstavit. Takže samozÅ™ejmÄ› i pÅ™es to máme s rodiÄema dům a prostÄ› vÅ¡echno dÄ›láme na domÄ› spoleÄnÄ›, takže prostÄ› si tam nÄ›co zrealizují i po svém. Mám tam svojí místnost a prostÄ› urÄitÄ› si to užívám. Také ale prostÄ› vím, že tÅ™eba jednou do budoucna se mi to jeÅ¡tÄ› splní a že si prostÄ› ten svůj domeÄek tÅ™eba se svým nÄ›jakým partnerem prostÄ› pořídím. Protože opravdu jsem si domeÄek vždycky přála. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 :)