Je čistá voda skutečně “čistá”?


Není sporu o tom, že voda je základem života. V ní se poprvé vyvinul a bez ní bychom nemohli pÅ™ežít. Tvoří valnou Äást objemu naÅ¡eho tÄ›la. Je tedy pochopitelné, že pití Äisté vody je pro nás životnÄ› důležité. OvÅ¡em ani Äistá voda nemusí, a vlastnÄ› ani nemůže, být Äistá v tom smyslu, o kterém obvykle uvažujeme.

 

z kohoutku nám teÄe Äistá voda

 

VÄ›tÅ¡inou si totiž pÅ™edstavujeme, že se jedná o H2O bez Äehokoliv jiného. To je vÅ¡ak pravdÄ› na hony vzdáleno. JistÄ›, takto Äistá voda, nazývaná destilovaná podle způsobu přípravy, se používá například v laboratořích, avÅ¡ak pro pití se absolutnÄ› nehodí. Z jakého důvodu? Nejsme na to (a ani žádný jiný živý organismus na naší planetÄ›) stavÄ›ni.

 

Zkrátka a dobře, potřebujeme ve své pitné vodě nejrůznější příměsi. Jednou z nich jsou například ionty sodíku, ale i dalších prvků. A má to svůj dobrý důvod – jedná se o látky, které naše tělo využije, ať už jako stavební kameny nebo jen jako pomocníky při vstřebávání a využívání vody.

 

vodu bohužel i zneÄiÅ¡Å¥ujeme

 

Abyste se o tom pÅ™esvÄ›dÄili, staÄí se podívat na tabulku energetických hodnot u kterékoliv balené vody, vÄetnÄ› tÄ›ch nejlevnÄ›jších, které se prostÄ› stáÄí z kohoutku. VÅ¡ude tyto přímÄ›si najdete. Ano, voda samotná nám takto pÅ™ipadá bez chuti, avÅ¡ak věřte, že pokud by tam nebyly, rozhodnÄ› byste to poznali.

 

Kdo se nÄ›kdy napil destilované vody, dosvÄ›dÄí, že chutná odpornÄ›. To je varování od přírody, že nÄ›co není v pořádku, v tomto případÄ› pak obsah minerálů. A vzhledem k tomu, že prodejci nechtÄ›jí ztratit zákazníky, prodávají vodu takovou, jakou jsme ochotni pít.

 

Znamená to tedy, že není Äistá? Ne tak docela. ÄŒistota v tomto kontextu totiž znamená nÄ›co docela jiného: nepřítomnost Å¡kodlivých látek a látek, které by nÄ›jakým způsobem mÄ›nily její vlastnosti. Proto lze tu, kterou kupujeme v obchodÄ› i tu, která nám teÄe z kohoutku, považovat za Äistou. Vždy je totiž oÅ¡etÅ™ena tak, aby bylo zajiÅ¡tÄ›no, že nám neublíží.