Počítač a pohyb


Umíte si pÅ™edstavit život bez poÄítaÄe? Já rozhodnÄ› ne, protože já poÄítaÄ potÅ™ebuji každý den od rána do veÄera. Mám na nÄ›m nÄ›jakou práci a je potÅ™eba ji udÄ›lat a bez poÄítaÄe bych to dÄ›lat nemohla. Já si myslím že v dneÅ¡ní dobÄ› každý potÅ™ebuje poÄítaÄ a hlavnÄ› i pÅ™evážnÄ› dÄ›ti do Å¡koly, protože když dÄ›ti chodí do Å¡koly tak asi budou potÅ™ebovat poÄítaÄ, protože v dneÅ¡ní dobÄ› je to taková povinnost. V dneÅ¡ní dobÄ› se opravdu vÅ¡echno dÄ›lá pÅ™es poÄítaÄ a snad už i domácí úkoly a je to vÅ¡echno takové nároÄné, protože dÄ›ti se na nÄ›m uÄí.
 
Notebook
 
TÅ™eba ÄlovÄ›k starší nemá jeÅ¡tÄ› takové poznatky na poÄítaÄi, neví co má dÄ›lat a podobnÄ›, proto je potÅ™eba se zamyslet nad tím co chceme dÄ›lat nebo nechceme dÄ›lat, protože tÅ™eba pro staršího ÄlovÄ›ka může být práce na poÄítaÄi obtížnÄ›jší než pro pro nÄ›jakého studenta, který se uÄí ve Å¡kole. DospÄ›lý lidé nemají takové zkuÅ¡enosti na poÄítaÄi, takže je potÅ™eba se pořád vzdÄ›lávat a vzdÄ›lávat, protože poÄítaÄe je od toho, abychom se vzdÄ›lávali. Výhodou poÄítaÄe je, že díky nÄ›mu můžeme dÄ›lat i home Office. Takže je potÅ™eba to nÄ›jakým způsobem Å™eÅ¡it. UrÄitÄ› ÄlovÄ›k který je inženýr nebo nÄ›jaký manažer, obchodní zástupce, tak potÅ™ebuje poÄítaÄ každý den mít po ruce, takže je prostÄ› potÅ™eba mít poÄítaÄ každý den k dispozici.
 
Žena
 
A v dneÅ¡ní dobÄ› se opravdu bez poÄítaÄe nikdo neobejde, jak dÄ›ti, studenti nebo dospÄ›lí lidé. RozhodnÄ› když budete sedÄ›t od rána do veÄera na poÄítaÄi, tak se to může projevit i na VaÅ¡em zdraví, protože je potÅ™eba více i pohybu. Ale pokud samozÅ™ejmÄ› tÅ™eba dÄ›láte nÄ›jakou práci na poÄítaÄi a potom se jdete projít nebo si jdete zacviÄit, tak to je právÄ› výhodou pokud tÅ™eba dÄ›láte hlavnÄ› home office. Kdo sedí od rána do veÄera u poÄítaÄe tak je potÅ™eba mezitím si dÄ›lat pauzy a jít si zacviÄit, jít se projít, protože ta se dává práce není vhodná a můžete si i dost poÅ¡kodit zdraví. Nikdy se nemá nic pÅ™ehánÄ›t.