Společnost lidí


Je logické, že lidé budou chtít žít v takové spoleÄnosti, která je jim nejvíce příjemná. Já sama za sebe vyhledávám vždycky takovou spoleÄnost, která je alespoň sportovnÄ› založená anebo se také zajímá o historii. Já se totiž už asi od Å¡estnácti anebo od sedmnácti let zajímám hodnÄ› o historii, a to hlavnÄ› o Rakousko Uhersko. Tohle mÄ› opravdu hodnÄ› zajímá a říkala jsem si, že kdybych mohla, tak bych alespoň tÅ™eba na týden chtÄ›la v té dobÄ› žít. Mnoho lidí mi vždycky Å™eklo, že bych chtÄ›la být v takové spoleÄnosti, která jim bude nejvíce vyhovovat a kde si samozÅ™ejmÄ› budou rozumÄ›t.

SpoleÄnost přátel je důležitá.

Já tohle chápu, protože je opravdu velice nepříjemné, kdybyste se tÅ™eba museli ocitnout na mÄ›síc v nÄ›jaké spoleÄnosti, ve které byste si vůbec nerozumÄ›li, tÅ™eba kdyby tam byl každý ÄlovÄ›k úplnÄ› jiný a mÄ›l by úplnÄ› na sto procent jiné záliby, než máte tÅ™eba například vy. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé také prvnÄ› uvažovali, než tÅ™eba nÄ›kam půjdou. Je logické, že když tÅ™eba půjdete na fotbal, tak také musíte poÄítat s tím, že tam bude opravdu hodnÄ› jiných fanouÅ¡ků a můžou tam mít fanouÅ¡ci, jak toho vaÅ¡eho klubu, tak také ti opaÄní vášniví fanouÅ¡ci.

Jsem spoleÄenský ÄlovÄ›k.

Takže podle mého názoru také musíte respektovat ty vášnivé fanouÅ¡ky, kteří zrovna nefandí tomu vaÅ¡emu klubu, takovému vaÅ¡emu týmu. Proto si myslím, že nejlepší je, když jste v takové spoleÄnosti, kde si myslíte, že je opravdu zábava a kde si budete rozumÄ›t. Nejlepší je v takové spoleÄnosti být, kde si rozumíte opravdu se vÅ¡emi, protože já sama opravdu si nedokážu pÅ™edstavit, kdybych musela být v nÄ›jaké spoleÄnosti, kde bych se necítila vůbec příjemnÄ› a kde by mÄ› to spíše vadilo a také unavovalo. Ale v tomhle nejsem jediná, znám nÄ›kolik lidí, kteří říkají, že by radÄ›ji byli doma sami, než aby potom byli ve Å¡patné spoleÄnosti lidí. Jak to máte vy?