Dovolená je lék


Ano, dovolená musí ÄlovÄ›k trochu poléÄit z toho celoroÄního shonu a starostí. Takže je v podstatÄ› jedno kam si to namíříme. HlavnÄ› aby to bylo podle naÅ¡ich pÅ™edstav o té správné dovolené. My se o to zasloužíme výbÄ›rem místa. Zbytek je již jen na osudu.  

Nelze jednoznaÄnÄ› říci, které místo je nejkrásnÄ›jší na svÄ›tÄ›. Pro každého ÄlovÄ›ka to bude nÄ›kde jinde. Pro nÄ›koho je to jen to místo, kde strávil dÄ›tství. Takže to klidnÄ› může být nÄ›jaká zastrÄená víska o které mimo místních a okolí nikdo nikdy neslyÅ¡el.  

vesniÄka

Bohužel v takových vesniÄkách asi těžko seženete ubytování, takže je nutno vždy vyhledávat nÄ›kde poblíž. NÄ›jaké vÄ›tší mÄ›sto jistÄ› v dosahu bude a tam se na ten týden nebo dva rozložíme. To záleží, jak dlouho míníme v místech svého dÄ›tství a mládí pobýt. PÅ™edem vÅ¡ak varuji. PÅ™ipravte se na veliká zklamání, a to ne kvůli hotelu Äi bydlení samotnému, ale kvůli tomu, co vás Äeká na výpravách do minulosti. Moc dobÅ™e vím o Äem píši. Pokud jste zde nebyli tÅ™eba dvacet Äi tÅ™icet let, uvidíte zmÄ›ny, které se vám asi líbit nebudou. Kdo by byl také rád, když nenajde na svém místÄ› strom s laviÄkou, kde se nedávno, tak pÅ™ed ÄtyÅ™iceti léty poprvé líbal se svou první dívkou? Komu se mohlo líbit obrovské nákupní stÅ™edisko místo toho milého krámku, kde jste chodívali s maminkou a tatínkem nakupovat a kde vám vždycky milá paní prodavaÄka dala nÄ›co na zub? 

vesniÄka

Až se na tyhle Å¡oky a spoustu jiných pÅ™ipravíte. Můžete vyrazit. A každého staÅ™eÄka Äi staÅ™enku pozdravte, tÅ™eba jsou to vaÅ¡i kamarádi, jen jste se nepoznali.  

Å kolka, kam jste chodili možná jeÅ¡tÄ› stojí, ale podle vaÅ¡eho názoru to není ono. DneÅ¡ním rodiÄům se sice líbí a jistÄ› splňuje vÅ¡echny příkazy evropské unie, ale prostÄ› už to není ta VAÅ E Å¡kolka, kam, jste tak rádi chodívali.  

Nuže, pokud ještě funguje hospoda, kam jste chodili utrácet, budete mít veliké štěstí. A já vám ho přeji.