Mobilní telefon a syn


Dokázali byste být v dneÅ¡ní dobÄ› bez mobilního telefonu? Mnoho lidí říká, že by bez mobilního telefonu už nemohli vůbec být. Já se jim ani nedivím, ale Å™eknu vám, že tÅ™eba jeÅ¡tÄ› pÅ™ed patnácti lety anebo pÅ™ed dvaceti lety bych se divila, kdyby mi tÅ™eba nÄ›kdo Å™ekl, že už by bez mobilního telefonu vůbec nemohl být, protože já jsem v té dobÄ› jeÅ¡tÄ› nevÄ›dÄ›la, jak úžasný je mobil, jak je perfektní, když má ÄlovÄ›k mobilní telefon. Nebo když může mít v ruce mobilní telefon a hrát si s ním hry. V dneÅ¡ní dobÄ› je to úplná norma. A v dneÅ¡ní dobÄ› má mobilní telefon úplnÄ› každý ÄlovÄ›k.

Máte jenom jeden mobilní telefon?

Spíše si myslím, že kdyby v dneÅ¡ní dobÄ› ÄlovÄ›k nemÄ›l mobilní telefon, tak by to bylo podle mého názoru divné. A dokonce i ten ÄlovÄ›k by mi pÅ™iÅ¡el nÄ›jaký podezÅ™elý. Já vím, že tohle je docela takové ostré a jsou to silná slova, ale věřte mi. Nebo vy znáte nÄ›koho, kdo vůbec nemá mobilní telefon? TÅ™eba nÄ›jaký teenager? SamozÅ™ejmÄ›, že znám nÄ›koho podobného. NÄ›kteří lidé, kteří jsou úplnÄ› tak pÅ™ecitlivÄ›lí a nemají rádi techniku, že tÅ™eba rodiÄe svým dÄ›tem nechtÄ›jí až do patnácti let pořídit žádnou techniku, a to vÄetnÄ› mobilního telefonu anebo také poÄítaÄe Äi tabletu. Já si myslím, že tohle je ale Å¡koda, proÄ patnáctiletému dítÄ›ti odebírat mobilní telefon anebo tablet nebo poÄítaÄ?

Mobilní telefon je dnes populární.

 VždyÅ¥ bude mezi ostatními dÄ›tmi za outsidera. A dokonce už i můj sedmiletý syn má mobilní telefon, chodí do první třídy, ale mobilní telefon do Å¡koly nenosí. Jenomže vÅ¡echny dÄ›ti tam mají také mobilní telefon, tak jsem si Å™ekla, že aby můj syn nebyl outsider, aby se mu tÅ™eba žáci nesmáli, že jediný on nemá mobilní telefon, tak jsem mu radÄ›ji nÄ›jaký z druhé ruky pořídila. A syn je rád, že mám mobilní telefon. A doma obÄas také píše a volá svým kamarádům ze Å¡koly a já si myslím, že tohle je naprosto v pořádku. A jaký máte názor vy, aby dÄ›ti mÄ›ly mobilní telefon? Nebo jste také úplnÄ› proti tomu?