Jak zabezpečit dětský mobilní telefon


O tom, že dnes mají svůj mobilní telefon i malé dÄ›ti, není pochyb. A toto rozhodnutí rodiÄů se dá bezesporu pochopit. Koneckonců tak mohou mít svému potomku kdykoliv zavolat a ujistit se tak, že je v pořádku, a to je nÄ›co, co zvláštÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› nelze podceňovat.

 

Je ovÅ¡em jasné, že dítÄ› by nemÄ›lo mít přístup k plným funkcím mobilního telefonu, zvláštÄ› toho chytrého. PÅ™eci jen jeÅ¡tÄ› nemají dostatek rozumu na to, aby pochopily nebezpeÄí, která se zde skrývají. A i u obyÄejných mobilů najdeme i textové hry, které berou peníze. Není tedy od vÄ›ci dÄ›tem mobil ponÄ›kud upravit, než jim jej dáme.

 

i děti dnes mají mobily

 

V první Å™adÄ› je dobré zde mít rodiÄovský zámek. Ten zabrání dítÄ›ti v přístupu na vÄ›tÅ¡inu Å¡kodlivých webových stránek. Je ovÅ¡em vhodné zablokovat například i sociální sítÄ›. Je totiž důvod, proÄ jsou přístupné až od 13 let.

 

Pokud se bude jednat o první telefon dítÄ›te, pak s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností nepůjde o ten chytrý. OvÅ¡em i u klasického starého modelu je vhodné provést urÄité úpravy. V první Å™adÄ› není na Å¡kodu zablokovat urÄitá telefonní Äísla, například do nejrůznÄ›jších televizních her. Ta totiž nejsou hrazena z paušálu, ani když máte neomezené volání. Navíc jsou tyto hry postaveny tak, aby z vás dostaly co nejvíce penÄ›z. To vÅ¡ak dÄ›ti neví, a tak se snadno může stát, že vám na konci mÄ›síce pÅ™ijde úÄet za telefon vyšší o nÄ›kolik tisíc.

 

chytrý mobilní telefon

 

Na Å¡kodu také není mu do telefonu uložit nejen své Äíslo, ale také Äísla vÅ¡ech blízkých. Pokud totiž bude potÅ™ebovat pomoc, je tak nadÄ›je, že se dovolá alespoň jednomu ÄlovÄ›ku, což mu může bez nadsázky i zachránit život.

 

Poslední vÄ›cí, o které se můžeme zmínit, je i sledovací aplikace. S její pomocí tak budete moci sledovat, kde se onen telefon, a tedy i váš potomek, nachází. Zda je vÅ¡ak nÄ›co takového skuteÄnÄ› nutné, pak záleží na zvážení každého z nás. I dítÄ› totiž potÅ™ebuje urÄitou volnost.