Je zateplení domu dobrý nápad?


VÅ¡ichni chceme udÄ›lat náš dům co nejlepším a nejpohodlnÄ›jším, a také energeticky co nejménÄ› nároÄným. K tomu vÅ¡ak patří i to, že v nÄ›m v zimÄ› chceme mít teplo, pÅ™iÄemž by to zároveň nemÄ›lo příliÅ¡ stát. A jednou z možností, jak toho dosáhnout, je i zateplení domu.

 

Vzhledem k neustále stoupajícím cenám energií není divu, že o nÄ›m mnoho lidí uvažuje. PÅ™eci jen, nikdo z nás nechce v zimÄ› mrznout, avÅ¡ak následné úÄty také nejsou nic příjemného. Pouze málo z nich si je vÅ¡ak vÄ›domo toho, že tento krok má kromÄ› zÅ™ejmých výhod i své nevýhody, kterých bychom si mÄ›li být vÄ›domi.

 

zateplený panelák

 

Tou nejdůležitÄ›jší je fakt, že se tím snižuje výmÄ›na vzduchu mezi vnitÅ™kem domu a vnÄ›jÅ¡kem prakticky až na nulu. To je sice úÄelem, neboÅ¥ se tak studený venkovní vzduch nedostane dovnitÅ™, díky Äemuž bude uvnitÅ™ tepleji, avÅ¡ak zároveň to má i nÄ›kolik vedlejších úÄinků, které již tak dobré nejsou.

 

ÄŒlovÄ›k si nejspíš nejdříve vÅ¡imne rychle vydýchaného vzduchu v místnosti. Ten může samozÅ™ejmÄ› pÅ™edstavovat pomÄ›rnÄ› velký problém pro naÅ¡e zdraví. Problémem zde není nedostatek kyslíku (toho je ve vzduchu dost), nýbrž zvyÅ¡ující se množství oxidu uhliÄitého. A právÄ› ten může vést ke znaÄným problémům.

 

zateplený a nezateplený panelák

 

Mnohem nenápadnÄ›jší, avÅ¡ak nikoliv ménÄ› závažné nebezpeÄí, skýtá fakt, že se díky chybÄ›jící cirkulaci vzduchu ve zdech dům nevysuÅ¡uje. Pokud tam tedy máme byÅ¥ jen trochu zvýšenou vlhkost, můžeme poÄítat se vznikem plísní. O tom, že to nikdo nechce, asi není nutné polemizovat.

 

Pokud tedy chceme mít dům zateplený, je nutné tyto problémy minimalizovat. PomÄ›rnÄ› snadným způsobem, jak toho docílit, je Äasté vÄ›trání. To vÅ¡ak samozÅ™ejmÄ› nemusí být příjemné, zvláštÄ› když je venku mráz.

 

V důsledku toho se můžeme ptát, zda je zateplování vůbec tak efektivní, jak by se mohlo říct. Proto je vhodné zamyslet se nad tím, zda je to pro mě zdaleka nejlepší řešení. Není totiž vždycky zlato, co se třpytí.