Proč lidé jezdí za prací do zahraničí?


Poměrně velké procento Čechů pracuje v zahraničí. Země, kde pracují, jsou různé, ovšem jedny z nejvýrazněji zastoupených jsou Rakousko a Německo. Proč? Jsou to naše sousední státy, takže je k nim snadná dostupnost. Spousta lidí může využívat i toho, že bydlí blízko hranic, takže se nemusí do státu, kde pracují ani stěhovat, a jednoduše do práce za hranice každý den dojíždějí. Proč tolik lidí volí raději práci v zahraničí, než u nás? Jednoduše protože mzdy jsou například v Německu neporovnatelné s těmi našimi. To, co si u nás vydělá vysoce kvalifikovaný pracovník s vysokou školou, si v Německu vyděláte na pozici, na které byste u nás dostávali pouze minimální mzdu.

Německo

Je to samozřejmě dáno i tím, že v Německu nebo i třeba zmíněném Rakousku jsou vyšší náklady na bydlení. Palivo, nájmy, energie. Proto nejvýhodnější variantou zůstává, pokud můžete žít v Česku a za prací do zahraničí pouze dojíždět. Pokud nemůžete za prací dojíždět, spousta zaměstnavatelů nabízí společně s pracovním místem i možnost ubytování. To vám většinou strhnou z platu, ale jedná se o zanedbatelnou částku v porovnání s tím, kdybyste si měli v Německu platit například pronájem. V Německu můžete navíc čerpat i další výhody, nejen vysoký plat. Tím, že budete odvádět daně na území daného státu, máte možnost získat i některé příspěvky. Například takový Kindergeld.

Německo

Kindergeld je německá obdoba našich přídavků na děti. Má na ně nárok každé dítě, které je nezletilé, nebo to, které se připravuje na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole, a to až do věku 25 let. Výše tohoto příspěvku je v současné době 250 euro na jedno dítě, což je velice slušný příspěvek. Nárok na tyto příspěvky máte i tehdy, pokud za prací jenom dojíždíte ale jinak máte vy i vaše děti trvalé bydliště stále v České republice. Pokud tedy v Německu pracujete a máte děti, určitě si nezapomeňte o tyto příspěvky zažádat.