Studium a zaměstnání


VzdÄ›lání je pro opravdu hodnÄ› lidí důležité. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou ale potom také lidé, kterým tÅ™eba o vzdÄ›lání vůbec nejde. Já sama jsem si Å™ekla, že nebýt vzdÄ›lání, tak bych asi byla opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná. Já jsem totiž odjakživa opravdu veliký Ätenář, miluji knihy a baví mě Äíst, jsem schopna tÅ™eba za mÄ›síc pÅ™eÄíst i dvě celé velké knihy. Vy si možná říkáte, že dvě knihy za mÄ›síc je opravdu málo, jenomže já jeÅ¡tÄ› studuji. Mám do toho brigádu a mám jeÅ¡tÄ› sedmiletého syna, takže opravdu mám málo Äasu na Ätení. A kolikrát tÅ™eba pÅ™eÄtu naráz i více a nebo padesát stránek. Záleží na tom, jak jsem do toho opravdu takzvanÄ› lidovÄ› zažraná.

Díky ÄetbÄ› mám rozhled.

Proto jsem ráda, že také je vzdÄ›lání formou tÅ™eba online. Já právÄ› studuji online. Opravdu bych si nedokázala pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba musela do Å¡koly docházet každý den a nebo také obden? Bylo by to pro mÄ› velice nároÄné! Takhle studuji online a opravdu mi to vyhovuje. Do Å¡koly jezdím každé tÅ™i týdny vždycky na nÄ›jaké pÅ™ezkouÅ¡ení a na testy a nebo tÅ™eba, kdybych mÄ›la nÄ›jaké doplňkové otázky a podobnÄ›. DozvÄ›dÄ›la jsem se, že dokonce i můj bývalý partner kdysi studoval dálkovÄ›.

Knihy mám moc ráda.

A sice jenom dva obory, a to psychologii a psychiatrii, ale byly to spíš jenom takové kurzy. Jenom takhle pro zájemce a pro laiky. Je také prima, že v dneÅ¡ní dobÄ› je tolik kurzů a různých tolik aktivit, které si ÄlovÄ›k může udÄ›lat, aby mohl potom dÄ›lat takové zamÄ›stnání a nebo pokraÄovat ve studiu. Aby mu to vÅ¡echno vyhovovalo. Myslím si, že když ÄlovÄ›ka baví studium nebo zamÄ›stnání, tak vlastnÄ› vyhrál skoro výhru v loterii. Kdybych mÄ›la pracovat v takovém zamÄ›stnání, které mÄ› nebaví, tak bych z toho byla opravdu neÅ¡Å¥astná a asi bych trpÄ›la potom syndromem vyhoÅ™ení. Podle mého názoru zamÄ›stnání musí ÄlovÄ›ka bavit, stejnÄ› tak jako studium. Když vás studium nebude bavit, tak asi pochybuji, že byste ho úspěšnÄ› dodÄ›lali.