Využívají se i v marketingu nové vědecké poznatky?


Marketing je jednou z nejdůležitÄ›jších souÄástí úspÄ›chu prakticky každé firmy, bez ohledu na její zaměření. Je to způsob, jak pÅ™ilákat nové zákazníky, a bez nich zkrátka zisku nedosáhneme. Není tedy divu, že jsou do nÄ›j podnikatelé ochotni investovat velké peníze, a že se v průbÄ›hu let vyvinul v samostatný, takÅ™ka vÄ›decký obor.

 

Jako takový má vÅ¡ak také propojení s dalšími vÄ›dními obory. Využívá pÅ™edevším poznatky z psychologie a psychiatrie, stejnÄ› jako demografické studie a rozdÄ›lení populace podle vÄ›ku Äi zálib. To vÅ¡e je totiž důležité k tomu, abychom správnÄ› stanovili, který způsob propagace bude pro daný výrobek nejvhodnÄ›jší.

 

firmy chtějí hlavně vydělat peníze

 

K tomu má co říci zejména psychologie, která zkoumá mimo jiné také chování lidí v různých situacích. Kdy například dají přednost jednomu výrobku před druhým, i když je dražší? Za jakých podmínek se prodá nejvíce?

 

VeÅ¡keré tyto informace jsou následnÄ› použity k tomu, aby s lidmi bylo doslova manipulováno, a to nejen pomocí klasických reklam. Jsou zde například i Äichové vjemy, případnÄ› samotné rozložení obchodu. Věřte, že není náhoda, když se každých nÄ›kolik mÄ›síců zmÄ›ní.

 

s marketingem se setkáme i přímo v obchodě

 

My jako zákazníci si tyto skuteÄnosti samozÅ™ejmÄ› můžeme velmi dobÅ™e uvÄ›domit, a to je první krok k tomu, abychom se jimi nenechali příliÅ¡ ovlivnit. Jen málokdy se totiž stane, že propagovaný výrobek je skuteÄnÄ› ten, který je pro nás nejlepší.

 

Typickým příkladem může být to, že dražší věci jsou vystaveny v obchodě v úrovni oka, zatímco levnější varianty bývají dávány dospod. Ano, není to stoprocentní pravidlo, avšak v mnoha případech to tak funguje. Firmy se tak snaží, aby si lidé koupili ten dražší produkt – pokud pospícháte a chcete například koupit máslo, tak popadnete první, co vám padne do ruky. Většinou nezkoumáte, zda dva regály pod ním nenajdete levnější variantu.

 

To vÅ¡e je potÅ™eba vÄ›dÄ›t, když se chystáme na nákup. Jen tak totiž skuteÄnÄ› nakoupíme to, co potÅ™ebujeme.