Nic proti tomu, ale…


Když jsem pÅ™ed pár dny poprvé zaznamenal zpráviÄku o tom, že se v Praze na filosofické fakultÄ› střílí, bral jsem to jako fake news. Protože že by po sobÄ› stříleli zrovna ‚filosofové‘? A pokud to nemÄ›la být lživá zpráva, pak jsem spíš pÅ™edpokládal, že jde o omyl, kterému se na rozdíl od nás v Praze nepÅ™edeÅ¡lo. Protože my jsme na Å¡kole kdysi absolvovali velice realistické cviÄení pÅ™ipravující nás uÄitele na podobný útok, a pamatuji se, že nemÄ›lo nic uniknout a že kolem budovy postávali policisté upozorňující veÅ™ejnost, která by to zaregistrovala, že jde jenom o cviÄení. A že si to v Praze jenom nÄ›kdo Å¡patnÄ› vyložil.

Pak se ale ukázalo, že to tentokrát bylo skuteÄné. Že se opravdu střílelo naostro. A vzhledem ke zmínÄ›nému absolvovanému cviÄení jsem úÄastníkům této skuteÄné akce ani trochu nezávidÄ›l. V reálu bych to zažít urÄitÄ› nechtÄ›l, jako kdokoliv normální.

muž se zbraní

StejnÄ› se mi ale nelíbí ani to, co následuje. Normální by podle mne bylo, kdyby o tom byla veÅ™ejnost informována stejnÄ› jako o Äemkoliv jiném a pak se nad tím zavÅ™ela voda. Ale kdekdo to naopak rozpitvává. Média se chytla tohoto tématu, a nejen ta. Je toho plno vÅ¡ude. A buÄ se ti zabití a pozůstalí litují, nebo je pranýřován ten, kdo si dovolil je nelitovat nebo mÄ›l nÄ›jaké tÅ™eba i jen trochu nepatÅ™iÄné poznámky. A zatím to neustalo a zjevnÄ› to jen tak ani neustane.

Namísto příprav na Vánoce, namísto radostného oÄekávání Å tÄ›drého veÄera se oficiálnÄ› truchlí. VÅ¡ude možnÄ› jsou vidÄ›t Äerné stužky, vlajky mají být vyvěšeny na půl žerdi, má se držet minuta ticha. A tak letos nekazí náladu jenom zvířatům střílení petard. Kazí i nám lidem náladu stÅ™elba do lidí. A neodhadnu, kolika lidem to zkazí Vánoce a Nový rok.

ozbrojený muž

Zatímco mnÄ› uniká jediné. Že by se veÅ™ejnost farizejsky soucítící s oběťmi, které vÄ›tÅ¡ina z nás vůbec nezná, aspoň ptala, kde vzal dotyÄný povolení vlastnit ony stÅ™elné zbranÄ›. A kdo zaspal, když se toto mohlo stát. Protože se tu po spoustu let tradovalo, že u nás se to na rozdíl od Ameriky stát nemůže, protože máme vÅ¡echny potenciálnÄ› nebezpeÄné lidi psychiatricky podchycené už odmala, díky kvalitnímu systému naší zdravotní péÄe.