Pevná a přirozená náhrada


PÅ™iÅ¡li jste o VaÅ¡e zdravé zuby, snímatelná zubní protéza Vám snižuje sebevÄ›domí, a tak hledáte pÅ™irozenÄ› vypadající zubní náhradu? Zubní implantáty jsou dlouhodobým Å™eÅ¡ením, po kterém bude Váš chrup vypadat pÅ™irozenÄ› a Vy si už nebudete ani uvÄ›domovat, že se nejedná o VaÅ¡e pravé zuby. Nejenže implantát vypadá jako pravý zub, ale dokáže ho i plnÄ› nahradit svou funkÄností. Tímto způsobem se dá Å™eÅ¡it ztráta jednoho zubu, více zubů, Äi dokonce zubů celé horní Äi dolní Äelisti. Získejte zpÄ›t svůj harmonický vzhled.

Jak to vypadá

Ptáte se, jak takový implantát vypadá? Je to jednoduché. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů je to Å¡roub, který je vyroben z titanu. Ten se zaÅ¡roubuje přímo do kosti Äelisti, kde je tak pevnÄ› upevnÄ›n. Po nÄ›kolikatunovém zhojení se pak na Å¡roub nasadí pilíř a potom i korunka. Titan je kov, na který jeÅ¡tÄ› nikdy nebyly zaznamenány jakékoliv projevy alergie. Navíc je oÅ¡etÅ™en tak, aby ho VaÅ¡e kost co nejlépe pÅ™ijala. Se zubními implantáty získáte zpátky své sebevÄ›domí, pÅ™irozený úsmÄ›v a opÄ›t si můžete dopřávat vÅ¡echny jídla.