Vzdělání v citátech


O vzdÄ›lání a vzdÄ›lávání již bylo Å™eÄeno a napsáno mnoho. Jak je důležité pro osobní rozvoj jednotlivců a jejich ekonomickou situaci, a tudíž i sociální zaÅ™azení. A také jakou úlohu hraje v hospodářském růstu zemÄ›.

Ne menší, než na vzdÄ›lávání Å¡kolní je kladen důraz na vzdÄ›lávání celoživotní. A jak je nutné propojit je s praxí. Jenomže vyprávÄ›jte tohle vÅ¡echno Å¡kolákům Äi stÅ™edoÅ¡kolským studentům. Pro valnou Äást z nich je Å¡kola neÅ¡varem, který si na nÄ› vymysleli dospÄ›lí. Teprve vysokoÅ¡koláci chápou význam svého studia, vÄetnÄ› toho, jaké výhody jim může pÅ™inést do života.

Škola základ života 

A tak se tentokrát odkloňme od Älánku populárnÄ›-nauÄného spíše k textu odlehÄenému, až zábavnému. I když, i tak může pouÄit, neboÅ¥ ti vnímavÄ›jší z vás si případné ponauÄení najdou i zde.

Jako autorka Älánku jsem se rozhodla tentokrát vám ukázat možné klady i zápory vzdÄ›lání na citátech a rÄeních tÄ›ch, kteří jsou Å™azeni mezi nejmoudÅ™ejší osobnosti svÄ›ta.

 • Aristoteles, Å™ecký filosof: „KoÅ™eny vzdÄ›lání jsou hoÅ™ké, ale jeho ovoce je sladké“
 • Seneca, římský filosof: „Pro život, ne pro Å¡kolu, se uÄíme“; „Tím, že uÄíme jiné, uÄíme i sebe“; Å patnostem se lze nauÄit i bez uÄitele“
 • Michel De Montaigne, francouzský spisovatel: „Musíš se mnoho uÄit, abys poznal, jak málo víš“
 • Latinské přísloví: „Není ostuda nic nevÄ›dÄ›t, ale je hanbou nechtít se niÄemu uÄit“
 • Jan Masaryk, Äeský politik: „Dokud se bude generálům platit víc než uÄitelům, nebude na svÄ›tÄ› mír“
 • FrantiÅ¡ek Vymazal, Äeský lingvista a pÅ™ekladatel: „Mnohý žák prospívá Å¡patnÄ› jen proto, že má víc rozumu než uÄitel“
 • Karel ÄŒapek, Äeský spisovatel: „VzdÄ›lání je to, co nám zůstane, když zapomeneme vÅ¡echno, co jsme se ve Å¡kole nauÄili“
 • John Fitzgerald Kennedy, 35. americký prezident: „Svoboda bez vzdÄ›lání je nebezpeÄná, vzdÄ›lání bez svobody zbyteÄné“
 • Walther von der Vogelweide, nÄ›mecký básník: „VÄ›dÄ›t a znát by chtÄ›l každý, ale uÄit se mu nechce“
 • J. M. Bruca: „Základní Å¡koly jsou od toho, aby si rodiÄe doplnili vzdÄ›lání“
 • Jiří ŽáÄek, Äeský spisovatel: „Doba kráÄí vpÅ™ed a svÄ›t se pÅ™edhání. Už i blbci mají vyšší vzdÄ›lání.“
 • Neznámý autor: „Čím víc se uÄíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proÄ se uÄit?“
 • Publius Ovidius Naso, římský básník: „Je dobré uÄit se i od nepřítele“
 • Gabriel Laub, Äeský esejista a novinář: „Práce vyžaduje Äím dál vÄ›tší vzdÄ›lání a vzdÄ›lání Äím dál vÄ›tší práci“

Vysokoškolské vzdělání 

VzdÄ›lávání každého z nás zaÄíná v podstatÄ› hned po narození. Tak se mu nebraňte, a dovolte mu, aby do vás vstoupilo a oblažilo váš život. VždyÅ¥ to, co pÅ™ijímáte s lehkostí, prostoupí vás snadno a cele.