V zimě to není legrace

Je tady podzim, přišel listopad a všichni řidiči ví, co je jejich povinností. Musí dát svému autu zimní obutí, přehodit pneumatiky na ty se zimním vzorkem a protože to musí provézt všichni řidiči, je potřeba se připravit na dlouhé fronty v pneuservisech nebo se dostatečně dopředu objednat. Zimní pneumatiky musíte mít nazuté v období listopad […]

Read More

Zábava a smích

Kolik má člověk příležitosti ke zábavě? No těch možnosti je myslím dost záleží jenom na nás, o jaký druh zábavy máme zájem. Někomu stačí doma v obýváku posedět se známými. A nemusí chodit ani ven. Jiný zase raději posedí v hospodě u piva a nějakého sportovního přenosu. Anebo, co tak zajít na koncert a pak […]

Read More

Životnost telefonu.

Víte, že i když máte svůj telefon chráněný, se vám může stát, že se rozbije? Nemusí se jednat hned o pád z velké výšky nebo to, že s ním ve zlosti hodíte o stěnu, abyste si ulevili, ale jednoduše je po nějaké době zahlcený stále novými a novými aktualizacemi, že to jeho systém nevydrží a […]

Read More

Chytrý dům, to není jen vize

Mít vlastní rodinný dům, který by se dal naprogramovat a ten by se v podstatě sám o sebe uměl postarat, to není zase až tak hudba budoucnosti. Mnohé už dnešní domy umí a každým rokem je toho víc a víc. Začněme tím, co potřebuje nezbytně každý dům a to je zabezpečení proti vloupání. Zabezpečovací systémy […]

Read More

Společnost lidí

Je logické, že lidé budou chtít žít v takové spoleÄnosti, která je jim nejvíce příjemná. Já sama za sebe vyhledávám vždycky takovou spoleÄnost, která je alespoň sportovnÄ› založená anebo se také zajímá o historii. Já se totiž už asi od Å¡estnácti anebo od sedmnácti let zajímám hodnÄ› o historii, a to hlavnÄ› o Rakousko Uhersko. Tohle mÄ› […]

Read More

Koupit prarodičům počítač?

Pokud se blíží Vánoce nebo narozeniny nÄ›koho z prarodiÄů, kolikrát ÄlovÄ›k uvažuje nad tím, co daným lidem zakoupit. Je vhodné starším lidem kupovat nÄ›jakou moderní elektroniku, jako je poÄítaÄ? NauÄili by se s tím? NÄ›co takového je hodnÄ› o lidech. Jsou lidé, kteří by se s nÄ›Äím takovým i na staré roky nauÄili hravÄ›, ale […]

Read More

Dům se nám všem třeba jednou splní

Když jsem byla malá, snila jsem o tom, jak si prostÄ› jednou koupím dům, až budu velká, protože dům je nÄ›co krásného pro ÄlovÄ›ka. Na domÄ› se dá dÄ›lat spoustu krásných vÄ›cí a aktivit, a je to rozhodnÄ› lepší než tÅ™eba nÄ›jaká bytovka. RozhodnÄ› jsem se rozhodla, že jakmile budu velká, tak ten dům si […]

Read More

Dovolená je lék

Ano, dovolená musí ÄlovÄ›k trochu poléÄit z toho celoroÄního shonu a starostí. Takže je v podstatÄ› jedno kam si to namíříme. HlavnÄ› aby to bylo podle naÅ¡ich pÅ™edstav o té správné dovolené. My se o to zasloužíme výbÄ›rem místa. Zbytek je již jen na osudu.   Nelze jednoznaÄnÄ› říci, které místo je nejkrásnÄ›jší na svÄ›tÄ›. […]

Read More

Mobilní telefon a syn

Dokázali byste být v dneÅ¡ní dobÄ› bez mobilního telefonu? Mnoho lidí říká, že by bez mobilního telefonu už nemohli vůbec být. Já se jim ani nedivím, ale Å™eknu vám, že tÅ™eba jeÅ¡tÄ› pÅ™ed patnácti lety anebo pÅ™ed dvaceti lety bych se divila, kdyby mi tÅ™eba nÄ›kdo Å™ekl, že už by bez mobilního telefonu vůbec nemohl být, protože […]

Read More

Studium a zaměstnání

VzdÄ›lání je pro opravdu hodnÄ› lidí důležité. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou ale potom také lidé, kterým tÅ™eba o vzdÄ›lání vůbec nejde. Já sama jsem si Å™ekla, že nebýt vzdÄ›lání, tak bych asi byla opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná. Já jsem totiž odjakživa opravdu veliký Ätenář, miluji knihy a baví mě Äíst, jsem schopna tÅ™eba za mÄ›síc pÅ™eÄíst i dvě celé […]

Read More